ویکی برای حقوق بشر: حق داشتن محیطی سالم ۲۰۲۲

wiki

هدف کمپین ویکی‌پدیا

هدف کمپین #WikiForHumanRights این است که اطمینان حاصل شود که همه به اطلاعات درست، مبتنی بر واقعیت و زنده در مورد حق ما برای داشتن یک محیط سالم دسترسی دارند. حق داشتن محیط زیست سالم یک حق قانونی است که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، همچنین راهی برای ارتباط بین حقوق بشر و بحران سه گانه سیاره‌ای است: تغییرات آب و هوا، آلودگی و از دست دادن تنوع زیستی که با آن روبرو هستیم. همانطور که برنامه محیط زیست سازمان ملل تاکید کرد: ما باید با طبیعت صلح کنیم و حقوق بشر باید در مرکز راه حل‌ها باشد.

نقش ویکی‌پدیا

نقش ویکی‌پدیا هرگز بیش از اکنون مهم نبوده است. همه در همه جا نیاز به دسترسی به اطلاعاتی در مورد چگونگی تأثیر تغییرات آب و هوا یا تخریب محیط زیست و تاثیرآن بر زندگی آن‌ها دارند. ما می‌توانیم دانش در مورد سیستم‌های طبیعی سالم را افزایش دهیم که همه مردم برای آبی که می‌نوشند، هوایی که تنفس می‌کنند، غذایی که می‌خورند و منابعی که نیاز دارند و به آن متکی هستند با پروژه‌ی  #WikiForHumanRights امسال، ما بر پیامدهای صحیح بر محیط زیست سالم برای انسان‌هایی که سه بحران متقاطع سیاره‌ای را تجربه می‌کنند، تمرکز می‌کنیم که شامل:

  • تغییرات آب و هوا
  • از دست دادن تنوع زیستی
  • آلودگی

تاثیر اطلاعات بر دانش بشری برای محیط زیست

اطلاعات نقش مهمی در توانایی مشترک ما برای درک این بحران‌های به هم پیوسته، بلکه کاهش علل و سازگاری با آینده‌ای سالم برای همه دارد. تحقق حقوق بشر برای داشتن یک محیط زیست سالم به کسانی که بیشترین آسیب را از آسیب‌های زیست محیطی مانند آلودگی، تغییرات آب و هوا و از دست دادن تنوع زیستی دریاقت می کنند، برای دفاع از محیط زیست، مشارکت در تصمیم گیری ها و دسترسی به عدالت و حمایت از حقوق بشر توانمند می سازد. پر کردن شکاف‌های موجود در ویکی‌پدیا درباره این موضوعات، به مردم کمک می‌کند تا هزاران تصمیم لازم برای رسیدگی به این بحران‌های محیطی را اتخاذ کنند.

به دنبال شناخت جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر این‌که داشتن یک محیط پاک، سالم و پایدار یک حقوق بشر است، ما فرصتی دوباره برای کمک به مردم در سراسر جهان برای درک بهتر و ادعای حق خود برای یک محیط زیست سالم داریم.

موضوعات مورد توجه:

حق داشتن محیط زیست سالم:

اهمیت عدالت زیست محیطی، عدالت آب و هوا، و رویکردهای حقوق بشر محور برای اقدامات محلی، ملی و بین المللی در مورد بحران آب و هوا از موضوعات مهم و مورد توجه این همایه است.

سلامتی انسان در مواجهه با آسیب های زیست محیطی ناشی از آلودگی، با تمرکز بر تأثیر مستقیم بر سایر حقوق بشر (یعنی آلودگی و سلامت، حق بر آب و غیره)

تنوع زیستی و حقوق بشر - درک اینکه چگونه رفاه انسان به یک اکوسیستم طبیعی تنوع زیستی وابسته است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید